www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Recepta Skrzyneckiej na udany zwi?zek!

Kasia Skrzynecka zdradza tajemnice swojego zwi?zku z Marcinem ?opuckim!

Cho? z?o?liwcy twierdz?, ?e po tak krótkim sta?u w zwi?zku nie mo?na mie? z?otych ?rodków, które mog? utrwala? uczucia pomi?dzy partnerami, Kasia doskonale wie, co jest najlepsze dla niej i jej ukochanego m??a. Razem s? od trzech lat, a ju? wkrótce b?d? obchodzi? pierwsz? rocznic? ?lubu. Jak na codzie? piel?gnuj? swoj? Miłość? Jaka jest recepta Skrzyneckiej?

mSkrzynecka_Katarzyna_?opucki_Marcin

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>