www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Rajskie wakacje Steczkowskiej” za 80 tysi?cy!?

Tyle jeden z tabloidów musi zap?aci? Justynie za opublikowanie jej nagich zdj?? …

Takie sesje rozbierane kosztuj? du?o wi?cej, ale ta by?a nietypowa, bo Justyna bawi?c na wakacjach, przechadzaj?c si? nago po pla?y nie wiedzia?a, ?e jest fotografowana…

Steczkowska_Justyna

Dzi?ki temu ca?y kraj obieg?y jej nagie zdj?cia z pobytu na urlopie pod urokliwym tytu?em „Rajskie wakacje Justyny” …. Mo?e fani byli zachwyceni, bo i by?o na co popatrze?, ale sama Steczkowska nie by?a zadowolona.

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Sprawa sko?czy?a sie w s?dzie. Teraz orzeczono wyrok; za opublikowanie bez zgody i wiedzy Justyny nagich zdj??, tabloid musi zap?aci? odszkodowanie, 80 tysi?cy z?otych!

Niby du?o, ale Justyna pewnie si? odwo?a, bo chcia?a 400 tysi?cy …

Steczkowska_Justyna
Wpisz komentarz

  1. 1 lipca 2009 08:05

    italo:

    by sobie dmuchnal;d

Podobne posty:

/* */?>