www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rafa? Królikowski i jego „dobre maniery”!

Do tego faceta niezmiennie od lat wzdychaj? tysi?ce fanek. Ale czy która? z nich wie, jaki Rafa? jest naprawd? …

Tego z pewno?ci? nie wie nikt, no mo?e tylko ?ona Rafa?a.

Królikowski_Rafa?

Jednak ten wynoszony na piedesta? aktor ma na swoim koncie niezbyt pochlebny wyst?pek. Jeden z kolorowych magazynów przy?apa? go na parkowaniu na miejscu przeznaczonym dla osób niepe?nosprawnych …

Czy?by poza kamer? i b?yskiem fleszy Rafa? traci? pewne przypisywane mu zalety?

Królikowski_Rafa?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>