www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Radek Majdan pójdzie siedzie??

Prokuratura uzna?a wczoraj, ?e policjanci, którzy rzekomo przekroczyli swoje uprawnienia podczas s?ynnej awantury w Mielnie, s? niewinni.

Adwokat pi?karza b?dzie si? odwo?ywa?. Czy jest sens dalej kreowa? si? na ofiar??

Majdan zrobi? ju? wszystko, co w jego mocy- opowiedzia? o swojej „tragedii” w mediach (i to wielokrotnie).

Mo?e czas przyzna? si? do b??du, albo przynajmniej nie komentowa? ju? wi?cej ca?ej sprawy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>