www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Raczek i Szczygielski: K?óc? si? i kochaj?!

Typowy zwi?zek?

Krytyk filmowy Tomasz Raczek i jego ?yciowy partner Mariusz Szczygielski s?yn?, jako bardzo zgodna i kochaj?ca si? para. Okazuje si?, ?e jak w ka?dym „typowym” zwi?zku panowie tak?e miewaj? powody do sporów. Ca?e szcz??cie dla nich, tylko na p?aszczy?nie zawodowej.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>