www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pudzianowski nie ko?czy jeszcze kariery sportowej

Mariusz Pudzianowski du?o pracuje, aby zarobi? na godn? emerytur?.

 

Przez najbli?sze pó? roku ma zarobi? 2 miliony z?otych. Liczne kontrakty, udzia?y w programach Strong Man i wywiady to dla niego dobry sposób na wype?nienie portfela. W ko?cu musi zbiera? pieni?dze, ?eby urz?dzi? wesele w wielkim stylu, a potem by? mo?e utrzyma? rodzin?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>