www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pudzian zna si? na kobietach

Tylko czemu ci?gle jest sam???

Pudzian” to jedna z najlepszych obecnie partii w kraju. Wolny, bez obci??e?, dobrze zarabiaj?cy, no i ch?op jak d?b.

Nie dziwi wi?c fakt, ?e dziewcz?ta wr?cz lgn? do niego, a i on sam ma sztuk? bajerowania opanowan? do perfekcji.

Trzeba mie? ten sympatyczny urok – ?mieje si?. – No, albo go si? ma, albo go si? nie ma. Wydaje mi si?, ?e na si?? dziewczyny poderwa? si? nie da. Musi by? to co? – zdradza.’ – donosi Super Express.

No w?a?nie, kobiet? ma si? , albo si? nie ma  …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>