www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przysz?a pora na Cichopki

Kryzys ich nie omin??. Ostatnio nie wiedzie im si? najlepiej.

Najpierw zaci?gn?li kredyt na dom, którego sp?acanie po?era teraz ogromn? cz??? ich zarobków. Mieli plan, aby do nowego domu wprowadzi? si? tu? po narodzinach dziecka. Jednak nic z tego, remont trwa? b?dzie pewnie do ko?ca roku.

217

Oby wystarczy?o im pieni?dzy, w ko?cu Kasia teraz nie pracuje, a dochody ze szko?y tanecznej Hakiela ostatnio zmala?y.

313

413

510

65


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>