www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przykre powody zmiany fryzury Joasi Brodzik

Aktorka nie mia?a wyj?cia!

Joasia ostatnio zaskoczy?a swoj? now? fryzur?. Nie wszystkim przypad?a ona do gustu. Ale jak donosi kolorowa prasa Brodzik musia?a wr?cz radykalnie zmieni? fryzur?, gdy? kondycja jej w?osów dawa?a sporo do ?yczenia …

Trudno si? temu dziwi?, po ci??y, urodzeniu synów bli?niaków i stresie zwi?zanym z ich pocz?tkowo nie najlepszym stanem zdrowia, w?osy Joasi mog?y si? znacznie przerzedzi?.

A ostatecznie, nowa fryzura Joasi nie jest chyba znowu taka najgorsza …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>