www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przybysz potwierdzi?a ci???!

Paulina czy Natalia?

Baby boom nadal trwa! Tym razem do ci??y przyzna?a si? Natalia Przybysz, wokalista wyst?puj?ca kiedy? w Sistars. W programie „Ma?a czarna” zdradzi?a, ?e ju? za 4 miesi?ce jej rodzina si? powi?kszy.

Piosenkarka nie mo?e ju? doczeka? si?, kiedy ujrzy córeczk?. Rok temu urodzi?a jej siostra, Paulina. Miejmy nadziej?, ?e nied?ugo obie wróc? do ?wiata muzycznego, gdy? ostatnio niewiele jest tak dobrych i porywaj?cych rytmów. Oby w trakcie macierzy?stwa nie zabrak?o im si? na dalsz? twórczo??.

Przybysz_Paulina_Przybysz_Natalia

Przybysz_Natalia

Przybysz_Natalia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>