www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przybylska zrezygnowa?a z kariery w Hollywood!?

Ta gwiazda nie ma „parcia na szk?o”. W ?yciu s? wa?niejsze sprawy ni? splendor i kasa.

To niebywale, ?e z jednej strony czytamy tyle doniesie? o gwiazdach, które aby tylko zaistnie? w hollywoodzkim ?wiecie gwiazd s? w stanie zrobi? dos?ownie wszystko; z drugiej, pojawia si? informacja, ?e Anna Przybylska, pi?kna i utalentowana polska aktorka odrzuca powa?ne oferty z Fabryki Snów.

Dlaczego?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>