www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przybylska zostawia m??a!

Jarek Bieniuk na Cypr musi jecha? sam

Bieniuk dosta? now? prac? na Cyprze, pocz?tkowo Ania mia?a jecha? razem z nim, jednak plany uleg?y zmianie …

B?dzie robi?a wszystko, aby rodzina by?a jak najcz??ciej w komplecie, jednak ze wzgl?du na liczne zobowi?zania zawodowe, na razie zostaje w kraju” – oznajmi?a menad?erka Przybylskiej w rozmowie dla „Twojego Imperium”.

Mamy nadziej?, ?e to faktycznie zobowi?zania zawodowe, a nie kryzys ma??e?ski.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>