www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przybylska odludkiem?

Anna Przybylska nie jest specjalnie zachwycona swoj? popularno?ci?. Marzy o odludziu!

Popularno?? niesie ze sob? ca?? mas? dobrodziejstw i niestety tak?e problemów. Ania zaczyna w?a?nie odczuwa? te problemy. Przera?a j? to, ?e wszyscy wszystko o niej wiedz?.  Wiedz? gdzie mieszka, jakim samochodem si? porusza, do której szko?y chodz? jej dzieci. Nie czuje si? bezpieczna w rodzinnej Gdyni gdzie aktualnie mieszka( Fakt ). Pi?kno bywa niebezpieczne!

Wst?pnie planowa?a si? wynie?? wraz z rodzin? na…Cypr. Tam by?a by zdecydowanie mniej rozpoznawalna. Plany te pokrywa?y si? z miejscem zarobkowania jej ukochanego, pi?karza Jaros?awa Bieniuka, który mia? podpisa? kontrakt na gr? w Omonia Lefkossias. Z kontraktu jednak nici, wi?c pozostaje póki co Gdynia.

Z planów zamieszkania gdzie? na uboczu Ania jednak nie rezygnuje.

?yczymy przede wszystkim u?miechu na twarzy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>