www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przez trzy dni, jad?a tylko ?nieg!!!

Martyna Wojciechowska prze?y?a koszmar

„To by?o koszmarne. Przez 3 dni nie jad?am – wspomina Martyna. – Ta straszna burza ?nie?na ca?kiem nas zaskoczy?a. Okaza?o si?, ?e mamy za ma?o jedzenia. Mia?am dosy? gazu, ?eby topi? ?nieg, gotowa? go i pi?. Jednak 3 dni nie jad?am, na pocz?tku wszyscy gospodarowali jedzeniem do?? lekkomy?lnie, ja by?am do?? dobrze zabezpieczona, je?li chodzi o zapasy, ale potem musia?am to wszystko wrzuci? do wspólnej puli i zosta?am te? bez jedzenia – wyja?nia Wojciechowska” – podaje SE.

Jak zapowiedzia?a, teraz po powrocie z wyprawy na szczyt Vinsona, zajmie si? tylko i wy??cznie swoim dzieckiem i … garami.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>