www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Przez Kochanka, Socha nie chce do show!?

Ma?gosia ma inne priorytety, ni? zapewnianie Wam rozrywki!

Nie zdecydowa?abym si? na ?aden program rozrywkowy, wol? posiedzie? w domu na kanapie, mie? czas dla m??a, dla siebie – mówi aktorka.” (SE)

Jej nieobecno?? w show takich stacji, jak TVN, Polsat czy Dwójka nie jest pewnie kolcem w sercu jej m??a … skoro z nim najch?tniej chce przebywa?.

Zastanawiamy si? tylko czy udzia? Ma?gosi w ubieg?orocznej, wiosennej edycji „Ta?ca z gwiazdami” a? tak jej poszed? w pi?ty, ?e nie chce ju? powtarza? udzia?u w podobnym show?

A mo?e Robert Kochanek na treningach by? zbyt wymagaj?cy …?


Wpisz komentarz

  1. 25 marca 2009 20:45

    Przez Kochanka, Ma?gorzata Socha nie chce wyst?powa? w ?adnym show!? : PlotkiMagazyn.pl:

    […] Ma?gosia ma inne priorytety, ni? zapewnianie Wam rozrywki! Jej nieobecno?? w show takich stacji, jak TVN, Polsat czy Dwójka nie jest pewnie kolcem w sercu jej m??a … skoro z nim najch?tniej chce przebywa?. Zastanawiamy si? tylko czy udzia? Ma?gosi w ubieg?orocznej, wiosennej edycji “Ta?ca z gwiazdami” a? tak jej poszed? w pi?ty, ?e nie chce ju? powtarza? udzia?u w podobnym show? A mo?e Robert Kochanek na treningach by? zbyt wymagaj?cy …? Zródlo info: topstars.pl […]

Podobne posty:

/* */?>