www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Producent show za?piewa? z Much?

Kontrowersyjny polityk i dziennikarz lewicowy Jerzy Urban wycofa? si? z show „Jak Oni ?piewaj?”. Anna Mucha za?piewa?a z… producentem show Rinke Rooyensem


W kuluarach nikt nie ukrywa?, ?e to by? ogromny stres dla ca?ego zespo?u produkcyjnego. Urban dowiedzia? si? o ?mierci swojego przyjaciela, premiera PRL Mieczys?awa Rakowskiego.  Zrezygnowa? z udzia?u i producenci zostali na lodzie.

W ostatniej chwili zadecydowano, ?e za Urbana wyst?pi Rinke Rooyens, producent show.
Rinke kilka godzin przed wyst?pem zacz?? si? uczy? tekstu.

Jurorzy byli zachwyceni, lukier la? si? pe?nymi gar?ciami. „Kocham ci? Rinke!” wykrzykn??a Edyta Górniak i… sprzeda?a mu s?odkiego ca?usa. El?bieta Zapendowska stwierdzi?a, ?e producent lepiej za?piewa? od samej uczestniczki.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>