www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Problemy z ci??? Kasi Cichopek!

By? mo?e zbyt forsowny, pierwszy etap ci??y i ci??ka praca Kasi teraz odbijaj? si? na jej zdrowiu.

W tygodniku „Na ?ywo” czytamy, ?e Kasia mo?e nie doczeka? z narodzinami do wyznaczonego terminu porodu. Obrz?ki nóg i wysokie ci?nienie – g?ówny problem Kasi mo?e sugerowa? chorob? zwan? gestoz?, zatruciem ci??owym.

Cichopek_Katarzyna

Miejmy nadziej?, ?e wszystko b?dzie dobrze i Kasia razem z Marcinem ju? nied?ugo b?d? tylko przelotnie wspomina? te problemy ciesz?c si? z narodzin zdrowego dziecka.

Cichopek_Katarzyna

Czego z ca?ego serca ?yczymy.


Wpisz komentarz

  1. 11 lipca 2009 18:35

    Janina:

    Kasia to swietna dziewczyna, perfekcjonistka,spokojna,kulturalna. Ka?da matka zyczy?aby sobie mie? tak? córk?. Kasiu! b?d? sob? jak dotychczas,jestes przepi?kna, podziwiam Ci?.

Podobne posty:

/* */?>