www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Prezes” Kozyra kontra Kasia Klich!

Spi?cie na fali, spi?cie, spi?cie

Kasia Klich ?ali?a si? jaki? czas temu, ?e stacje radiowe nie puszczaj? jej piosenek, bo nie p?aci za to … Szef Radia Zet, Robert Kozyra nie omieszka? w wywiadzie dla Gali, ustosunkowa? si? do takich zarzutów

Jestem bezlitosny dla wszystkich, którzy nie maj? talentu (…) Pani Klich lepiej zabra?aby si? za nagrywanie piosenek albo otworzy?a kwiaciarni? ...”

Sama Klich nie czeka?a d?ugo z odpowiedzi?, na blogu skwitowa?a ca?? sytuacj? tak

„Jestem doprawdy wzruszona, ?e Sam Prezes Robert Kozyra (zapewne w  trosce o moj? przysz?o??), na ?amach tygodnika „Gala” radzi mi zrezygnowa? ze ?piewania i otworzy? kwiaciarni?. Pan Prezes by?by zapewne moim najlepszym klientem, gdyby na ka?dej ro?linie widnia?o logo Prady…

„Niestety nie skorzystam z „bezcennych” rad Pana Prezesa, poniewa? nie posiada On ?adnych kwalifikacji zawodowych, które dawa?yby mu prawo do oceniania mojego warsztatu wykonawczego, kompozycji, aran?acji, produkcji muzycznych etc. Pan Prezes nigdy nie by? i nie b?dzie dla mnie autorytetem w dziedzinie, o której nie ma zielonego poj?cia...

Je?li Pan Prezes proponuje mi otwarcie kwiaciarni, ja proponuj? Panu Prezesowi otwarcie hurtowni doniczek.”

No có?, ka?dy sobie rzepk? skrobie … ale pomys?owo?ci to im nie brakuje, nawet, je?li jest tylko wytworem zwyk?ej z?o?liwo?ci…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>