www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Prawdziwe powody ko?ca „39 i pó?”!!!

Trzecia seria, która wchodzi na nasze ekrany ju? jesieni? jest ostatnia. Teraz sta?o si? jasne DLACZEGO, skoro serial cieszy si? spor? popularno?ci?.

Twoje Imperium wed?ug swoich ?róde? ma powody s?dzi?, ?e to przez rezygnacj? Tomasza Karolaka, który jest g?ównym bohaterem. O Tomku czytamy, ?e by? „za?enowany scenariuszem. Cz?sto k?óci? si? z re?yserem, by zmieni? beznadziejne jego zdaniem dialogi”

Karolak_Tomek

Czy w takim razie mo?emy si? spodziewa? faktycznie niewypa?u? Przekonamy si? o tym, ju? za kilka tygodni.

Karolak_TomekKarolak gra na nosie paparazzich! [4 zdj?cia]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>