www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Prawdomówność

Szef do pracowników:

– Nie chcę żadnych przytakiwaczy dookoła siebie. Niech każdy pracownik mówi mi to co myśli, nawet jeśli ma go to kosztować utratę pracy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>