www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Po?egnanie z Kasi? Cichopek

Kasia Cichopek po czterech edycjach po?egna?a si? z rol? prezenterki w programie „Jak oni ?piewaj?”. Jej ?zy wzruszenia la?y si? ca?ymi strumieniami, a po?egnalnym ca?usom nie by?o ko?ca.Pa?eczk? za Cichopek w muzycznym show, tak jak zapowiadano, przej??a Joanna Liszowska. „Nie wolno ci si? stresowa?, dlatego ja ten stres bior? na siebie” – mówi?a Liszowska.

Gwiazda „M jak Miłość” o ci??y wspomina?a niemal przez ca?y odcinek „Jak oni ?piewaj?”. „Bardzo dobrze mi w tym stanie. Mój dzidziu? ta?czy? samb?” – przekonywa?a po wyst?pie Bo?eny Dykiel

Zapytana o imi? dla potomka, odpar?a: „Nie wiemy jeszcze czy b?dzie ch?opczyk czy dziewczynka. Roboczo nazwali?my je Stefan” – odpar?a. „Mo?e b?dzie Stefcio?” –  dopytywa?a Edyta Górniak. „Mo?e” – u?miechn??a si? Cichopek.

Na koniec programu wyemitowano najbardziej emocjonalne fragmenty z udzia?em dawnej prowadz?cej. „Pami?taj, ?e zawsze w Polsacie masz swoj? przysta?. Powodzenia w twoim nowym programie” – mówi? Krzysztof Ibisz.

Artur Chamski, zwyci?zca poprzedniej edycji „JO?” przysz?ej mamie podarowa? bukiet ró?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>