www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Postawili Skrzyneck? pod murem!

Musi ogl?da? by?ego m??a pracy, w „Ta?cu z gwiazdami”

O rozstaniu Katarzyny Skrzyneckiej i jej m??a Zbigniewa Urba?skiego by?o g?o?no. Kasia nale?y do atrakcyjnych kobiet, a mimo to m?? rzuci? j? dla m?odszej.

Ka?de z nich uk?ada?o sobie ?ycie od nowa, on z kochank? ona z m?odszym facetem (Marcin ?opucki).

Kasia ju? chyba na sta?e zagrza?a posad? prowadz?cej w tanecznym show TVNu „Taniec z gwiazdami” i co si? okazuje?

W najbli?szej 9 ju? edycji, jednym z uczestników ma by? jej by?y m??. Jak Kasia poradzi sobie w trakcie programów na ?ywo, trudno jest nam sobie wyobrazi?.

Jak podaje SE, za??da?a od stacji wy?szego wynagrodzenia. Ale czy pieni?dze za?atwi? kwesti? sporego stresu i ?alu, jaki pewnie ma g??boko w sercu do Urba?skiego?

Jedno jest pewne, ogl?dalno?? programu raczej wzro?nie, kto wie, czy Kasi lub Urba?skiemu nie puszcz? nagle nerwy …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>