www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Porzucona Weronika Ksi??kiewicz!?

Wygl?da na to, ?e tym razem aktorka zosta?a sama. Jak sobie poradzi z opiek? i wychowaniem ma?ego synka Borysa?

Zwi?zek Weroniki Ksi??kiewicz z czeskim biznesmenem Krzysztofem Latkiem zapowiada? si? obiecuj?co. I chocia? wielu z?o?liwców wró?y?o mu rych?y koniec, Ksi??kiewicz i Latek ci?gle byli razem. Gdy Weronika by?a chora, Czech by? tak troskliwy, ?e nosi? jej nawet do szpitala pyszn? pomidorówk?! Do tego ?wiat nawet obieg?a nowina, ?e aktorka jest w ci??y! Nie by?o ju? ?adnych w?tpliwo?ci – tych dwoje b?dzie ze sob? ju? na zawsze! Ale, jak to z gwarancj? bywa – jest powiedzmy tylko na ?elazko i w dodatku na par? miesi?cy.

Ksi??kiewicz_Weronika_Latek_Krzysztof

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>