www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Poród u Rubików „przesuni?ty”?!

Agata, ?ona Piotra mia?a urodzi? wczoraj, ale …

Dziecko chyba nie my?li jeszcze o przyj?ciu na ten ?wiat, bo porodu nie by?o. Jak Piotr wyzna? w jednej z rozmów rozwi?zanie mo?e nast?pi? w ci?gu kilku najbli?szych dni.

Rubik_Piotr_Rubik_Agata


Trudno si? dziwi?, ?e Piotr i Agata oraz ich bliscy s? teraz w silnym stresie, a dodatkow? „atrakcj?” dla nich jest fakt, ?e dzisiaj odbywa si? premiera najnowszej p?yty Piotra „Rubik One”.

W takiej sytuacji mo?emy tylko ?yczy? pomy?lnego rozwi?zania!

Rubik_Piotr


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>