www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pora?ka Nataszy Urba?skiej – zobacz taneczne kreacje gwiazdy!

Natasza Urba?ska od pierwszego odcinka show by?a „pewniakiem” fina?u. Tak naprawd?, ju? od pocz?tku by?o jasne, ?e walka o Kryszta?ow? Kul? i luksusowego mercedesa odb?dzie si? pomi?dzy ni? i Ann? Much?.

Niestety dla Urba?skiej tylko minimaln? ilo?ci? g?osów, ale przegra?a t? rywalizacj?. Jej wykonania by?y bardziej profesjonalne o tych, Anny Muchy. Jednak to nie wystarczy?o, aby zyska? sympati? telewidzów. A to oni, decyduj? o tym, kto w programie zostaje, a kto odpada …


Zobacz, jak Natasza Urba?ska w parze z Janem Klimentem ta?czy?a w Ta?cu z gwiazdami!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>