www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Poradnik Jolanty Rutowicz!

Koncert Madonny w dniu Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny (15.08) wzbudza wiele kontrowersji. I po co si? tak denerwowa?? Jola Rutowicz znalaz?a z?oty ?rodek na wyj?cie z tej sytuacji …

„Uwa?am, i? Madonna powinna wyst?pi? 10.08., czyli w moje urodziny. Nie powinno jej zbawi? 5 dni ró?nicy, zawsze to jaka? atrakcja – koncert odwo?any, co? si? w kraju dzieje. W przysz?o?ci prosz? ustala? takie sprawy terminowe ze mn?. Z góry dzi?kuj?. Ale tak szczerze, to Czy wy robicie z Madonny KOZ?A OFIARNEGO CZY JAK??? Wcze?niej takie sprawy si? ustala, a teraz ju? wszystko jasne. I tak nie b?dziecie siedzie? ca?y dzie? w ko?ciele, wi?c po mszy szybciutko na koncercik” – czytamy w Dzienniku.

Rutowicz_Jola

Hm, ?e te? Madonna nie pomy?la?a o tym, aby przed ustaleniem terminu koncertu, skonsultowa? si? z nasz? gwiazdeczk?. A to wtopa …

Rutowicz_Jola

Rutowicz_Jola
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>