www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Popielewicz wstydzi si? rozmów o seksie!?

Nowa prowadz?ca program Polsat Cafe Grunt to rodzinka, ma nie lada problem. Nie z ka?dym z go?ci mo?e rozmawia? swobodnie.

Jak Agnieszka przyzna?a w rozmowie z Super Expressem pytanie o sprawy intymne bardzo j? stresuje, zw?aszcza, gdy rozmawia z kim? bardzo wa?nym. Tak te? by?o w przypadku goszcz?cego w jej programie Jana Nowickiego.


Dla mnie to legendarny Wielki Szu, pytanie go o sprawy intymne by?o dla mnie du?ym stresem.

Popielewicz_Agnieszka

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>