www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Poniedzia?ek ju? nie ?piewa

Widzowie zadecydowali o odej?ciu Jacka Poniedzia?ka z show „Jak oni ?piewaj?”.


Faworytami jurorów podczas minionego odcinka byli Tomasz Stockinger i Anna Mucha.  Program rozpocz??a Karolina Nowakowska („M jak Miłość”) z piosenk? Bajmu „Gor?ca krew”. „Pojawi?o si? kilka nieczystych d?wi?ków, ale by?o przyzwoicie” – oceni?a El?bieta Zapendowska

Jurorka surowo oceni?a te? wyst?p Artura Chamskiego. „Nie by?o rado?nie, ani fajnie. Wol? ci? w innym repertuarze” – powiedzia?a.Kolejny wyst?pi? ?ora Korolyov („Egzamin z ?ycia”). „Tak leciutko, niepewnie ?piewa?e?, ?e ba?am si? o ciebie” – przekonywa?a Edyta Górniak.

El?bieta Romanowska („Ranczo”) wpad?a z kolei w oko Krzysztofowi Cugowskiemu, czwartemu jurorowi. „To nie by?a piosenka dla pani, ale ?piewa pani czysto” – zachwala?.

Lider Budki Suflera pochwali? te? Ol? Szwed („Rodzina Zast?pcza”). „Ma pani bardzo fajne brzmienie
w niskich rejestrach. Ma pani pi?kn? barw?”.

Furor? zrobi? Tomasz Sztockinger („Klan”) w piosence „Nie wierz nigdy kobiecie”. „Panie Tomku,
czemu samog?oski s? ci?gle zamykane?” – dopytywa?a Edyta Górniak. „To by?o twoje najlepsze wykonanie!” – ekscytowa?a si? Zapendowska.

Monika Mrozowska z „Rodziny Zast?pczej” wykona?a „Like a Virgin” z repertuaru Madonny.
Za?piewa?a na… ?o?u w koszuli nocnej. „Nasz program nabiera rumie?ców” – u?miechn?? si? zawstydzony Rudi Schubert.
„Za?piewa?a? otwartym gard?em, lepiej ni? Madonna!”
– pochwali?a Górniak.


?ukasz Dziemidok po raz pierwszy od kilku odcinków nie zosta? zagro?ony. „Nareszcie za?piewa?e?
w niskim rejestrze” – cieszy?a si? Górniak. „Poszed?e? w kierunku parateatralnym. My?l?, ?e to dobrze” –
stwierdzi? Cugowski.

O show nie zapomnia?a Anna Mucha („M jak Miłość”), która wyst?pi?a w… wannie. „Ty mnie nie zaskoczysz,
nawet jak sobie ?eb oder?niesz”
– zagrzmia?a Zapendowska.

Decyzj? widzów zagro?one odej?ciem z programu s? Monika Mrozowska i Ela Romanowska.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>