www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Poniedzia?ek: Homoseksualizm to co? normalnego!

Jacek podj?? wa?ny temat

W rozmowie z Faktem powiedzia?

„Nasze spo?ecze?stwo jest coraz bardziej tolerancyjne, ale jeszcze daleka droga przed nami. Na Zachodzie w ogóle ju? nie tocz? si? podobne dyskusje, w tamtych krajach homoseksualizm to co? normalnego. Likwidowane s? nawet kluby gejowskie, bo w ka?dym miejscu homoseksuali?ci bez skr?powania mog? bawi? si? z heteroseksualnymi parami. Mog? obnosi? si? ze swoimi uczuciami i nie budzi to niesmaku. W Polsce jest na to jeszcze za wcze?nie. My jeste?my na etapie rozmowy, u?wiadamiania i uczenia tolerancji

O samym wyborze Tomasza Raczka i jego d?ugoletniego partnera Marcina Szczygielskiego na najpi?kniejsz? par? roku 2008 Poniedzia?ek mówi:

„Tu przecie? nie chodzi o to, ?e oni s? najpi?kniejsi w sensie dos?ownym. Moim zdaniem ludzie docenili ich szczero??. T? nagrod? odbieram jako wyra?ny sygna? od spo?ecze?stwa, ?e ludzie si? z nimi solidaryzuj?, ?e ich popieraj?. Ta nagroda to dowód, ?e era dyskryminacji gejów si? ju? sko?czy?a”

Czy?by?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>