www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Polsat zap?aci 500 tysi?cy z?otych kary!

Taki wyrok zako?czy? spraw?, która ci?gnie si? od kilku lat.

Przypomnijmy, za czasów, kiedy Kuba Wojewódzki pracowa? w Polsacie, w jego programie Kazimiera Szczuka obrazi?a Magdalen? Buczek. „Ja nie wiem, jak ona si? nazywa. To jest jakby taka stara dziewczynka, za?o?ycielka Dzieci?cych Podwórkowych Kó?ek Ró?a?cowych. I ona mówi takim, tak? specjaln? ma melodi?”- powiedzia?a dziennikarka.

Odwo?anie si? od wyroku nie poskutkowa?o, s?d by? nieub?agany. Kazimiera twierdzi, ?e nie wiedzia?a, ?e Magdalena jest niepe?nosprawna. Czy teraz u Kuby w programie takie wypowiedzi b?d? ocenzurowywane?

Wojewódzki_Kuba_Szczuka_Kazimiera


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>