www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pogodynka Cegielska spodziewa si? dziecka!?

Agnieszka podobno jest w ci??y!!!

Takie sensacyjne wie?ci pojawi?y si? w tygodniku „?wiat & Ludzie”. Cho? przypuszczenia, ?e prezenterka mo?e by? w ci??y nikogo nie dziwi?, to jedno jest zastanawiaj?ce. Sk?d si? wzi??y takie nowiny? Otó? tygodnik wysnu? taki wniosek, na podstawie zmian w kreacjach Agnieszki. Kiedy? chadza?a w obcis?ych, teraz wyra?nie woli lu?niejsze stroje…

Tylko czy lu?ny strój od razu oznacza ci???? No có?, mog?aby to by? nowatorska metoda potwierdzania ci??y. By? mo?e w tym przypadku, tak b?dzie. Poczekamy na reakcj? samej Cegielskiej,albo zdementuje, albo potwierdzi …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>