www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Podst?pem chcieli zniszczy? W?growsk?!!!

Iwona prze?y?a chwile grozy, które mog?y zniszczy? jej KARIER? …

W?growska zwierzy?a si? tygodnikowi Na ?ywo

Przed wyst?pem w Hit Generatorze kto? wla? mi do picia jaki? ?rodek. Wysz?am na scen? ze spalonymi strunami g?osowymi. Jak mog?am ?piewa?? Spalone gard?o leczy?am przez dwa miesi?ce. To by?a gorzka lekcja.

W?growska_Iwona

Ciekawe, jak Iwona wyt?umaczy?aby swój niezbyt udany wyst?p na minionym Sopot Hit Festiwal, kiedy s?uchaj?c wykonywanego przez ni? na ?ywo utworu nawet zwyk?y amator móg? si? doszuka? wielu nieczysto?ci …

W?growska_Iwona

W?growska_Iwona

W?growska_Iwona


W?growska i Rutowicz-ten sam gust!? [5 zdj??]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>