www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Podstarza?a twarzyczka i silikonowe cyce – o kim mowa?

„Nawet g***o ma wi?cej naturalno?ci i pi?kna ni? jej podstarza?a twarzyczka i silikonowe cyce”.

Tak w?a?nie Sara May odpowiada na zarzuty Dody.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>