www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Podbite oko Zamachowskiego! Czyja to robota!?

Zbigniew ma dwie wersje wydarze? …

Na premierze filmu Operacja Dunaj wszyscy zastanawiali si? dlaczego Zamachowski ukrywa si? pod ciemnymi okularami. Powodem tego okaza?o si? sporawe limo pod prawym okiem. Zamachowski pytany o powody podbitego oka raz mówi?, ?e sta?o si? to podczas zabawy z dzie?mi, drugi raz, ?e si? przewróci? …

Zamachowski_Zbigniew

Zamachowski_Zbigniew

Jaka jest prawda trudno powiedzie?. Ale ju? kr??? plotki, ?e oko mog?a mu podbi? ?ona, któr? zdenerwowa?y informacje o romansie Zamachowskiego z re?yserk? Agnieszk? Gli?sk?.

Zamachowski_Zbigniew
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>