www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pobi?y si? dwie gwiazdeczki

No, mo?e nie ca?kiem pobi?y, ale do r?koczynów by?o blisko. Na otwarciu restauracji sushi Yoko w Warszawie spotka?y si? niespodziewanie Candy Girl i Sara May, które raczej nie darz? si? sympati?.


Sara skrytykowa?a do?? ostro wyst?p Candy w Opolu, piosenkarka nie pozosta?a jej d?u?na i te? nie przebiera?a w s?owach. Od s?owa do s?owa i w ko?cu DJ Adamus, towarzysz?cy Candy Girl, na otwarciu restauracji, najpierw… obla? szampanem Sar?, po czym zacz?? za ni? goni?, wr?cz z mordem w oczach. Wzburzonego Adamusa od r?koczynów powstrzymali ochroniarze.

dsc_9638

dsc_9670

Z relacji Sary, która natychmiast po zaj?ciu udzieli?a wywiadu serwisowi wideoportal wynika, ?e afera na imprezie rozpocz??a si? po tym, jak skrytykowa?a… po?ladki DJ-a Adamusa. Ten zareagowa? do?? ostro – chlusn?? na piosenkark? zawarto?ci? kieliszka.

dsc_9676

Relacji Adamusa i Candy niestety nie uda?o nam si? zdoby?, tak szybko bowiem opuszczali lokal, ?e nie sposób by?o dogoni?. Nie mówi?c ju? o tym, ?e lepiej te? do tak nerwowych gwiazd nie podchodzi? za blisko.

dsc_9685


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>