www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ju? po kryzysie w ma??e?stwie Popek!

Anna Popek znowu cieszy si? harmoni? w swoim zwi?zku.

A nie by?o ró?owo. Za nami przecie? wiele doniesie? o kryzysie w ma??e?stwie Anny Popek, który nie mia? wielkich szans na za?egnanie. Tej parze wró?ono przecie rozstanie. Anna przeprowadzi?a si? do mieszkania w stolicy, m?? zosta? w domu w Podkowie Le?nej. Nie uk?ada?o si? najlepiej. Ale najwyra?niej Popek dosz?a do porozumienia ze swoim m??em i postanowi?a ratowa? zwi?zek.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>