www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Po co Ko?uchowskiej m?odszy m??!?

Bartek Wróblewski jest m?odszy od Ma?gosi Ko?uchowskiej o 9 lat.

Nikt nie wiedzia?, jaka ró?nica wieku jest pomi?dzy Ko?uchowsk?, a jej od roku czasu – m??em, Bartkiem Wróblewskim.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>