www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

P?aszcz Dody za 2 patyki?

Jedni mówi? historia, inni „szmata”

P?aszcz, który Doda podarowa?a na aukcj? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zosta? wyceniony na kwot? 2.150 z?.

Jak podaje Fakt, to historyczna cz??? garderoby naszej gwiazdy. Królowa wyst?powa?a w nim po raz pierwszy na sopockim festiwalu w roku 2005.

Czy?by oddanie p?aszcza odbywa?o si? w ramach prywatnych porz?dków Dody?

Trudno jednak uwierzy?, ?e za taki kawa?ek materia?u, kto? zap?aci? ponad 2 tysi?ce …No, ale chocia? cel by? szczytny.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>