www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piróg zm?czony?

Tylko czym?

„Jak donosi jeden z portali Piróg pocz?tkowo chcia? wyjecha? do Izraela na tydzie?, pó?niej jednak zacz?? zastanawia? si? nad tym czy nie zosta? tam d?u?ej. – Niewykluczone, ?e b?d? je?dzi? co tydzie? i do kraju przyje?d?a? tylko na nagrania programu. – W Polsce brakuje mi s?o?ca. Wyje?d?am zaraz po nagraniu „You Can Dance”. Chc? po prostu odpocz??, nabra? si? i energii.„- napisa? Fakt.

Skoro praca jurora jest dla Micha?a taka wyczerpuj?ca polecamy wypoczynek w kopalni z kilofem w r?ce wtedy mo?e doceni warto?? zwyk?ego snu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>