www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piróg i Korolyov na swawolnym pikniku!?

Alkohol, papierosy, wyg?upy i fotografowanie pupy ?ory …

W miniony weekend wiosenne s?o?ce wyci?gn??o na ?ono natury, nawet takie gwiazdy, jak Micha? Piróg i ?ora Korolyov, którzy w towarzystwie swojej „?wity” bawili na Polu Mokotowskim …

Pirogowi i ?orze humor dopisywa? na ca?ego. Co chwila rado?nie pokrzykiwali i stroili miny, które zwyk?o si? okre?la? jako ma?pie. A szampana otwierali z?bami. Maj?c za nic w?asn? kondycj?, palili papierosa za papierosem, a pety zostawiali w trawie.

Tak trwa?a radosna zabawa, a z ka?d? minut? nastrój biesiadników by? coraz lepszy. Jednak przebywanie w?ród petów, resztek jedzenia i pustych butelek to dla ?ory by?o za ma?o. Postanowi? poszuka? mocniejszych wra?e?. Najpierw pozby? si? koszulki i biega? z go?ym torsem. A potem uwiecznia? na zdj?ciu swoje „cztery litery”. Zsun?? spodnie, a towarzysz?ca mu dama chwyci?a aparat fotograficzny i robi?a zdj?cia(Fakt)

Czy?by dama z aparatem fotograficznym by?a ju? tak znieczulona, ?e mog?a ze stoickim spokojem ogl?da? cz??ci cia?a ?ory, do których ?wiat?o dzienne zwyk?o nie dociera??

Patrz?c na „dobr? zabaw?” ca?ego towarzystwa mo?na chyba stwierdzi?, ?e nie tylko promienie letniego s?o?ca szkodz? … wiosennego czasem te?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>