www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piotrowska mówi, ?e nie ma romansu!

Nie mia?a i mie? nie b?dzie! Tak bardzo bole?nie do?wiadczy?o j? rozstanie z Mroczkiem?

Aneta Piotrowska, któr? pami?tamy jeszcze ze starej edycji Ta?ca z gwiazdami, kiedy to brylowa?a na parkiecie razem z Rafa?em Mroczkiem, powróci?a do programu w 11. Tej edycji, ju? jako m??atka.

Piotrowska_Aneta_Mroczek_Rafa?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>