www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piotr Kupicha ci?gle na fali!

Tego lata grup? Feel, czeka kolejna wyczerpuj?ca trasa koncertowa …

Jak donosi Super Express, piosenkarz na najbli?sze wakacje planuje a? 60 koncertów! Mo?liwe, ?e dostrzeg? zbli?aj?cy si? kryzys, bo obni?y? cen? jednego wyst?pu a? o 15 tysi?cy.

Prawodpodobnie to ju? ostatni tak udany sezon dla zespo?u Feel.

Chocia?by z tego powodu, ?e Piotr powoli traci zagorza?ych fanów przez to, ?e spó?nia si? na koncert…2 godziny.

Czy?by mu nie zale?a?o ju? ani na fanach, ani na ich pieni?dzach?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>