www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piotr Kra?ko b?dzie mia? drugiego syna

Takie wiadomo?ci podaje Fakt. Gazeta jest pewna, ?e dziecko b?dzie p?ci m?skiej, mimo ?e sam dziennikarz nie potwierdzi? tej informacji.

mwmedia_20080714_205137

mwmedia_20080714_204452

Stara? si? za wszelk? cen? chroni? swoj? prywatno??, jednak w mediach nie jest to mo?liwe. Za 3 miesi?ce wyja?ni si?, czy Piotr mia? dobre przeczucia nazywaj?c swoj? firm? „Piotr Kra?ko i synowie”.

mwmedia_20090205_180030

mwmedia_20090403_103407

mwmedia_20090426_222728


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>