www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piotr G?sowski zostanie milionerem!?

G?s ma strusie tempo zarabiania …

9 miesi?cy to bardzo znacz?cy okres. Dok?adnie tyle trwa ci??a. Jednak G?sowskiemu 9 miesi?cy mo?e si? kojarzy? raczej z czym? innym. Otó?, wedle doniesie? Super Expressu, aktor w ci?gu zaledwie 9 miesi?cy zainkasowa? ju? na swoim koncie, a? 600 tysi?cy z?otych!


Je?li Piotr b?dzie zarabia? w tak szybkim tempie w ci?gu pozosta?ych miesi?cy roku, kto wie, mo?e z pocz?tkiem roku 2010 bedzie si? zalicza? do grona milionerów … Czego oczywi?cie mu gor?co ?yczymy!

G?sowski_Piotr

G?sowski_Piotr


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>