www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pink ma problemy z alkoholem?

Lekarze zaprzeczaj?.


hugie


Pink przyzna?a ostatnio, ?e w trosce o swoje zdrowie chcia?a zapisa? si? do kliniki odwykowej. Wszystko wydarzy?o si? po rozstaniu z m??em, kiedy to piosenkarka zacz??a nadu?ywa? alkoholu. Jak sama powiedzia?a uwa?a?a, ?e jest alkoholiczk?. Lekarz kliniki jednak wyprowadzi? j? z „b??du”. Okaza?o si? bowiem, ?e ludzie, którzy „nie mog? si? bawi? bez procentów” nie nadaj? si? do leczenia.

Piosenkarka nie zapisa?a si? na odwyk – có?. Mamy nadziej?, ?e nie b?dziemy musieli publikowa? zdj?? Pink w stanie… Amy Winehouse. OBY!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>