www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pietrucha: Wyci?ga?am j?zyk koniowi!

Praca na planie serialu Blondynka by?a dla m?odej aktorki, Julii Pietruchy nowym do?wiadczeniem.

Aby profesjonalnie przygotowa? si? do pracy na planie serialu musia?a zasi?gn?? porady osób pracuj?cych ze zwierz?tami.

S?ucha?am ich uwag jak nawi?za? kontakt ze zwierz?tami. Potem wyci?ga?am j?zyk koniowi, aby sprawdzi? uz?bienie. Ci??kie prze?ycie, ale da?am rad? – mówi w rozmowie z Faktem.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>