www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pietrucha nie zda?a do szko?y aktorskiej!

Ale wtopa? Mama serialowej „Blondynki” troch? poopowiada?a w jednym z kolorowych pism.

Pewnie wcze?niej czy pó?niej prasa dotar?aby sama do takich informacji. Ale w tym przypadku okazuje si?, ?e lepiej by?o wcze?niej i to bez specjalnego wysi?ku. Otó? mama Julii Pietruchy znanej z serialu Blondynka zwierzy?a si? Gwiazdom.

Pietrucha_Julia_Strzelecki_Jkaub

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>