www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pierwszy raz Richardson?

Przy piosenkach Modern Talking???

Mo?e si? pani ?mia?, ale ja kocha?am, p?aka?am i stawa?am si? kobiet? przy piosenkach tego duetu i nic oraz nikt nie jest w stanie mnie przekona?, ?e nie s? najlepsi na ?wiecie.” – mówi Richardson w rozmowie z SE.

No có?, chyba mo?na by podj?? dyskusj? czy faktycznie zespó? Modern Talking jest najlepszy. Ale czy jest sens, skoro Monika u?ywa tak silnych argumentów za …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>