www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pi?kna ?ona Jacka Rozenka!

Na t? kobiet? nie mo?na nie zwróci? uwagi. Aktor serialu „Samo ?ycie” to prawdziwy szcz??ciarz …

W ostatnim czasie Rozenek cz?sto pokazuje si? na ró?nych imprezach, razem ze wspania?? ?on? Ma?gorzata Kostrzewsk?, która wr?cz ol?niewa swoj? prawdopodobnie naturaln? urod? …

Ale nasze oko zauwa?y?o nie tylko bardzo kobiece kszta?ty Ma?gorzaty …

Okazuje si? bowiem, ?e ju? po raz czwarty zak?ada ona t? sam? sukienk? na oficjalne wyj?cia (Srebrne Jab?ka, jubileusz Samo ?ycie, premiera Genera? i Moet Chandone Party)

Nie my?lcie sobie, ?e jeste?my z?o?liwi, po prostu wcale si? nie dziwimy, ?e to robi, …

Skoro ta sukienka tak doskonale podkre?la jej wyj?tkowy urok, to a? mi?o popatrze? …

Ale mo?e jednak Rozenek pomy?li przy okazji kolejnego wyj?cia, o kupnie nowej sukienki dla ?onki?

Mimo, wszystko, ona zapewne bez wzgl?du na kreacj? i tak b?dzie przy?miewa? urod? wszystkie gwiazdy …


Wpisz komentarz

  1. 10 czerwca 2009 12:10

    Marta:

    okropna

  2. 10 grudnia 2009 23:42

    balbione:

    Gosia sliczna a na zywo jeszcze bardziej 🙂

Podobne posty:

/* */?>