www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Piaseczny: ?yjemy, troszcz?c si? o drobiazgi!

S?owa Andrzeja „Piaska” Piasecznego s? bardzo poruszaj?ce. Zobacz, jak wokalista ?egna tych, którzy odeszli w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smole?sku.

„Przyjaciele…

W chwili, jak? przyniós? nam dzisiejszy dzie?, nikt z nas nie powinien opiera? si? refleksji nad krucho?ci? ludzkiego losu. ?yjemy troszcz?c si? o drobiazgi, które stanowi? nasz? codzienno??. Kiedy przemijamy to one sk?adaj? si? na t? mg?? pami?ci, któr? po sobie zostawiamy. Czasem k??bi? si? w g?owach naszych najbli?szych sk?adaj?c si? na nas wielkich, powszednich, radosnych, zak?opotanych, ale co najwa?niejsze po prostu ludzkich.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>